Planteavl

Forsikringsselskab opfordrer landmænd til at passe på

Sandsynligheden for, at landmænd og ansatte kommer til skade under arbejdet, er markant højere i høstmånederne. Derfor kommer forsikringsselskabet Topdanmark nu med en opfordring om at passe ekstra på.

11-07-2022 3 minutter Arbejdsmiljø,   Planteavl

Her høster de to gange om året

På den økologiske forsøgsgård i Trenthorst i det nordlige Tyskland høster de ensilage af vintersæd før majssåningen. Et smalt høstvindue for vintersæden gør det svært at efterligne.

08-07-2022 4 minutter Planteavl,   Kvæg

Stribedyrkning - hvad er det og hvorfor?

FAGLIGT TALT: Forsøg viser, at stribedyrkning giver mere stabile udbytter i økologiske systemer, og i konventionelle systemer kan det være med til at sænke forbruget af pesticider.

07-07-2022 4 minutter Fagligt talt,   Planteavl,   ØkologiRådgivning Danmark

Forager og kørespor er markens klimasyndere

Forageren og køresporene har vist sig at være markens helt store klimasyndere. Områder med tæt pakket jord udleder mellem 1,3 til 42 gange så meget lattergas, som områder uden jordpakning. Det viser et nyt studie.

06-07-2022 3 minutter Planteavl,   Klima

Der er penge i at planlægge sin mark i god tid

FAGLIGT TALT: Det er nu, man skal følge op på 2022-sæsonen og vurdere, hvad man skal arbejde med, inden næste sæson begynder.

05-07-2022 3 minutter Fagligt talt,   Planteavl

Landmænd bør stille krav til kvaliteten af biogasgyllen

Der bliver afgasset en større mængde af halm og dybstrøelse i biogasanlæggene i dag end for 10 år siden, og det udfordrer kvaliteten af den afgassede biomasse ifølge Seges Innovation.

28-06-2022 2 minutter Planteavl,   Biogas

Vikke eller ikke?

FAGLIGT TALT: Vikken gror godt til i foråret og kan derfor være med til at øge proteinindholdet i første slæt og formentlig også give et højere udbytte - men kun første slæt for vikken skyder ikke igen.

10-06-2022 3 minutter Fagligt talt,   Udbytte og jordbearbejdning,   Planteavl,   Foder

Ny fond skal sikre grøn udvikling for hele markbruget

Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening foreslår fødevareminister Rasmus Prehn, at der oprettes en ny landbrugsfond, som fremover skal investere i innovation inden for planteproduktion.

09-06-2022 5 minutter Politik,   Plantebaserede fødevarer,   Planteavl

Markens helte har det bedre, når landmanden dyrker i striber

Med stribedyrkning kan man opnå en gavnlig interaktion mellem afgrøderne, samtidig med at man sikrer levesteder for skadedyrenes naturlige fjender, der måske med rette kaldes for ’markens helte’.

30-05-2022 9 minutter Planteavl,   Biodiversitet

Forrige Side 1 af 15 Næste